O nas

SunGroup HR Agency – to firma, która łączy w sobie cechy firmy doradczej, jak również agencji pracy tymczasowej. Specjalizujemy się na outsourcingu, w tym obcokrajowców. Współpracujemy z firmami z sektora przemysłu lekkiego, budowlanego i rolniczego w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Zgromadzone doświadczenie i dostępność wykwalifikowanego personelu zagwarantuje, że nasi pracownicy pomogą Ci jak najszybciej rozwiązać potrzebę kadrową. Na realizację procesów w dziedzinie zatrudnienia nasza firma posiada licencję nr 23620 z możliwością pracy w tym kierunku.

Usługi rekrutacyjne

W Sun Group HR Agency rekrutujemy na żywo. Dzięki doświadczeniu w branży z powodzeniem wyrzeźbiliśmy sobie niszę. To, co nas wyróżnia, to wyjątkowe podejście do tradycyjnych procesów rekrutacyjnych.
Świadczymy częściowe lub pełne usługi rekrutacyjne dla firm o różnej wielkości i branżach. Nasi doświadczeni i utalentowani rekruterzy mogą pomóc Twojej organizacji bezproblemowo zamknąć dowolną liczbę wolnych stanowisk.

Usługi leasingu pracowniczego

Sun Group HR Agency jest to agencją pracy tymczasowej lub sezonowej, charakteryzująca się z zewnętrznego zaangażowania pracowników. Zalety tego podejścia są oczywiste dla wszystkich uczestników. Przez krótki czas mamy pracowników do rozwiązywania problemów kadrowych. W przeciwnym razie musisz stale płacić pensje własnym pracownikom, opłacać urlopy i zwolnienia lekarskie itp.
W tej sytuacji dobrze jest zwrócić się do nas – przeprowadzimy rekrutacje od stanowisk produkcyjnych i pracowników fizycznych do kadry zarządzającej: specjalistów i ekspertów.
Współpracując z nami pozytywnym jest brak takich czynników jak:

 • Utrzymanie działu kadr.
 • Płatności składek na fundusze emerytalne, społeczne i zdrowotne.
 • Obowiązki w zakresie ochrony pracy.

Podwykonawstwo z zawodów technicznych

Zgromadzona wiedza i wykwalifikowany personel pozwalają Sun Group HR Agency na świadczenie usług podwykonawstwa. Od pierwszych dni swojej działalności firma nie przestaje rozwijać tego kierunku. Korzystanie z zespoł powykonawców jest bardzo korzystne. Załogi składają się ze sprawdzonych pracowników, którzy przeszli już okres próbny na innych obiektach jak w Polsce tak i w Państwach UE.
Głównym zadaniem prac związanych z podwykonawstwem jest wykonanie ich zgodnie z zatwierdzonymi normami, praca wysokiej jakości i na przyzwoitym poziomie.

Restrukturyzacja organizacji

Sun Group HR Agency to najlepszy wybór, jeśli chodzi o usługi restrukturyzacji organizacji. W przypadku firm restrukturyzacja organizacji stanowi drogę umożliwiającą maksymalne wykorzystanie pracowników w okresie transformacji. Współpracując z Sun Group HR Agency, możesz zapewnić swojej firmie płynne przejście przez okres restrukturyzacji, fuzji i zwolnień dzięki solidnemu planowi przebudowy.
Sprawiamy, że restrukturyzacja organizacji przebiega bezproblemowo.
Każda organizacja, która chce się rozwijać i rozwijać, musi wdrażać poważne zmiany w swoich zasadach, operacjach i procesach, co z kolei wyznacza ścieżkę ewolucji organizacji. Jednak wraz z rozwojem firmy konieczne staje się, aby jej ludzie również ewoluowali i dostosowywali się do zmieniającej się dynamiki organizacji. Plan restrukturyzacji firmy Sun Group HR Agency pomoże Ci to osiągnąć.
Nasz plan restrukturyzacji organizacji zapewni, że wszystkie komponenty Twojej organizacji będą naprawdę adaptacyjne i przygotowane do przejścia. Plan wpłynie również na sposób, w jaki Twoja firma będzie podejmować krytyczne decyzje biznesowe i zmaksymalizować wydajność istniejących talentów. Ponieważ zmieniająca się dynamika otworzy również drzwi dla nowych talentów, możemy również pomóc w opracowaniu skutecznej strategii zatrudniania.
Wysoce wydajne podejście, które stosujemy.
Ponieważ każda firma jest inna, podchodzimy do restrukturyzacji organizacji w unikalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb sposób. Rozpoczynamy od zrozumienia Twoich celów i wymagań, na podstawie których przedstawiamy zakres projektu. Obejmuje każdy aspekt Twojej firmy, od finansów po rekrutację.

Nasi klienci

Sun Group HR Agency jest Twoim kompleksowym partner HR. Nie tylko pomagamy Ci zapełnić wolne stanowiska w Twojej organizacji, ale także zapewniamy kompleksowe rozwiązania HR, które mogą wynieść Twoją firmę na nowe poziomy.
Ponieważ posiadamy ogromne doświadczenie zawodowe, dlatego z powodzeniem pomagaliśmy organizacjom z różnych branż w zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie HR. Od medycyny i hotelarstwa po marketing, media i technologię, mamy wszelkie zasoby, aby dotrzeć do najbardziej utalentowanych kandydatów z różnych sektorów. Pomagamy zatrudniać kadrę kierowniczą, menadżerów, odświeżaczy i wiele więcej. Nasze usługi wykraczają poza rekrutację, a także pomagamy w orientacji, szkoleniach, wizach i imigracji.
Jeśli chcesz usprawnić swój dział HR, skontaktuj się z Sun Group HR Agency, a my sprawimy, że cały proces przebiegnie bezproblemowo.

Polityka Jakości

  Polityka jakości Sungroup Sp z. o.o
Sungroup Sp. z o.o. koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Doświadczenie naszej kadry pozwala nam na profesjonalną realizację zamówień. Z naszych usług korzystają spółki o ugruntowanej pozycji na rynku Polskim, duże międzynarodowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP.Realizujemy również zamówieniazamówienia i zlecenie dla Klientów zagranicznych. Działamy w oparciu o najwyższe standardy etyczne i biznesowe. Agencja Pacy Sungroup jest członkiem MITGLIEDSCHAFT IM BUNDESARBEITGEBERVERBAND DER PERSONALDIENSTLEISTER E.V. Otrzymaliśmy certyfikat LIDER OPINII KLIENTÓW NA ROK 2023/2024 Nasze podejście do jakości. Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach: 1. wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania, 2. przyjmujemy tylko zlecenia, dla których posiadamy możliwości ich profesjonalnej i terminowej realizacji, 3. stawiamy na kompleksowość i komplementarność usług – naszym klientom oferujemy dostęp do nowych zasobów ludzkich, w ramach rekrutacji, leasingu pracowniczego i pracy tymczasowej, zasobów technologicznych oraz powierzchni produkcyjnych i magazynowych, 4. umożliwiajmy naszym klientom usługi podwykonawcze w procesach to jest zlecenie naszej agencji obsługi wyodrębnionego procesu lub całego działu, 5. zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę z różnych dziedzin, 6. przy planowaniu procesów i usług, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom, 7. rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie. 8. stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej 9. zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy. Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad: 1. prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, 3. świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami, 4. zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, 5. ochrona przetwarzanych danych osobowych, 6. stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i innych mających zastosowanie wymagań. Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie przez kierownictwo Spółki, są do wglądu wszystkich zainteresowanych. Cały personel Spółki zna i stosuje Politykę Jakości i zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań Ksawery Staniszewski

RODO

 Obszar przetwarzania i ochrony danych osobowych w Sungroup Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Witamy na naszej stronie internetowej. Zgodnie z literą prawa a także w trosce o najwyższe standardy w dziedzinie ochrony danych osobowych Firma  Sungroup Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo powierzonych danych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje dla całej strony internetowej www.eclogistic.pl

Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej w trakcie interaktywnego kontaktu z Państwa strony oraz posługiwania się formularzem kontaktowym. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych powierzonych za pomocą technicznych środków kontaktu przez stronę www.eclogistic.pl zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest: Zarząd Firmy Sungroup Sp. z o.o.
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

 • Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane przechowujemy przez okres pięciu lat.

 • Reklamacje

Dane zbieramy w celu umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi. Twoje dane przetwarzamy na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Druki będą przechowywane przez okres pięciu lat.

 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Korespondencja

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

 • Marketing

Prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Państwa dane pozostające w naszych zasobach mogą być przekazywane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). W przypadku realizacji umowy/świadczenia poza granice wspomnianego obszaru.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 07.08.2019 do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

Kontakt

SunGroup sp. z o. o.
Agencja pracy tymczasowej
Plac Wolności 2/215
35-073 Rzeszów
Oddział woj. Małopolskie
ul. Świętokrzyska 12/323
30-015 Kraków